Hoe gaat dat dan?

Een geheel eigen werkwijze/methode is in de loop van de jaren ontwikkeld om het voor deze leerlingen mogelijk te maken de verkeerstheorie op eigen tempo te leren. Het theorieboek is nu ook in begrijpelijke taal gezet (reader) met veel beeldmateriaal. Ook is een complete presentatie van het theorieboek in powerpoint gezet (begrijpelijke taal) en daarom ook goed te gebruiken voor leerlingen die moeite hebben met lezen. Met dit aangepast lesmateriaal en door intensieve (individuele) begeleiding bij de leerling thuis lukt het bijna elke leerling om het theorie examen te behalen.

Bij eventuele interesse wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek bij de leerling thuis (gratis). Eventueel samen met ouder(s)/verzorger(s) of begeleider(s) kijken we naar de leermogelijkheden en wat het beste past bij de leerling. We maken afspraken over het tijdstip van de lessen en op welke dag. Het theorieboek, oefen CD-rom en reader krijg je in bruikleen.

Het is ook mogelijk om dit aanbod in groepsverband te gaan volgen in samenwerking met een bijvoorbeeld een rijschool die hiervoor een geschikte ruimte beschikbaar stelt. Maar ook scholen waar leerlingen al ondersteuning krijgen bij het leren. Te denken valt aan praktijkscholen, Speciaal onderwijs, mytylscholen enzovoort.