Ontstaan:

Mijn naam is Rini Verwegen (1961) en woon zelf in Volkel (NBr). Ik ben TheorieExtra gestart om ondersteuning te bieden bij het leren van verkeerstheorie aan mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking, ASS of leer/leesproblemen. Deze ondersteuning wordt, bij voorkeur, individueel en bij de leerling thuis, op de woongroep of op een dagbestedingsplek aangeboden. Voor rijschoolhouders, praktijkscholen is het ook bespreekbaar om dit in kleinere groepen plaats te laten vinden.

Rini’s motivatie:

Voor mensen met een beperking is het deelnemen aan woon-en werkverkeer op een tractor, scooter of auto minder vanzelfsprekend. Het behalen van de verkeerstheorie is moeilijk. Verkeerstheorie aangeboden online en/of klassikaal door rijscholen gaat te snel en de lesstof is te ingewikkeld waardoor mensen afhaken. Het examen vindt in groepen plaats en er is weinig tot geen persoonlijke begeleiding.

TheorieExra biedt persoonlijke begeleiding en lesstof in begrijpbare taal, aangepast aan het tempo en de mogelijkheden van de leerling.

In de meeste gevallen wordt een individueel examen aangevraagd waardoor er meer kans op slagen is.

Daarna wordt er nog samen met de leerling gezocht naar een rijschool welke  de mogelijkheid heeft zich  aan te passen aan de leerling (bijvoorbeeld met de methodiek Rijopleiding In Stappen RIS).

“Voor veel jongeren is dit vaak het eerste diploma wat ze behalen. Als ik een onderdeel ervan kan zijn dat het hen ook echt lukt om later op een scooter of in een auto te mogen rijden dan ben ik blij en trots dat het hen is gelukt. “