Ontstaan:

TheorieExtra is bedacht door Rini Verwegen. Rini heeft bij MEE Zuidoost Brabant van 2007 tot en met 2014 ondersteuning  geboden aan leerlingen die moeite hadden om verkeerstheorie te leren.

In het najaar van 2007 kwam de vraag binnen bij MEE of er een mogelijkheid was om jongens/meisjes ondersteuning te bieden bij het leren van theorie voor het verkeer (scooter). Een betrokken rij-instructeur kwam uitleg geven aan een groep leerlingen die zich hadden aangemeld voor deze cursus. De uitleg werd in begrijpelijke taal genoteerd en de leerlingen kregen deze aangeboden kort na de lesdag. Een cursus die uiteindelijk na 10 lessen werd afgesloten met een individueel examen bij het CBR.

Rini Verwegen heeft TheorieExtra gestart om ondersteuning te kunnen bieden bij het leren van theorie aan mensen met een beperking. Deze ondersteuning  kan één op één en dan ook bij voorkeur bij de leerling thuis. Maar ook kan dit in groepen worden geboden voor bijvoorbeeld rijscholen of praktijkscholen, waar dat plaatsvindt is bespreekbaar.

“Eerder heb ik bij MEE Zuidoost Brabant ondersteuning mogen bieden aan leerlingen die moeite hadden met het leren van verkeerstheorie.  Het was leuk om te doen. Zeker als de leerling ook nog de eerste keer voor zijn/haar theorie wist te slagen” .

De cursus bij MEE wordt niet meer gegeven.

De vraag naar extra ondersteuning bij het leren van verkeerstheorie is gebleven, vandaar dat  TheorieExtra dit aan deze doelgroep en vooral jongeren biedt.

 

Rini’s motivatie:

Voor mensen met een beperking zoals bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, een vorm van autisme of leer/leesproblemen is het vaak moeilijker te bereiken wat voor anderen zo vanzelfsprekend lijkt. Een  onderdeel hiervan is deel kunnen nemen in het verkeer op een scooter of in de auto zoals ieder ander in de maatschappij. Door de beperking die men heeft is het voor deze jongeren enorm moeilijk als men scooter rijles of autorijles wil gaan volgen. Praktijklessen volgen is zoals men mag verwachten niet het grootste probleem. Rijscholen hebben mogelijkheden zich hierop aan te passen aan de leerling (bijvoorbeeld met de methodiek Rijopleiding In Stappen RIS)

Alleen…. de theorie leren is een probleem. Lessen volgen die klassikaal worden gegeven gaat voor de meesten in een te hoog tempo.  Leerlingen haken af omdat het niet te volgen is, het gaat te snel. Voor rijscholen is aanpassen aan de leerling lastig als zij/hij het tempo in de groep niet bij kan houden.

Theorie wordt ook door autorijscholen aangeboden via internet maar is in verhouding vaak nog moeilijker te begrijpen. Aan het eind van deze manier van les volgen begrijpt de moeilijk lerende leerling niet goed wat er is uitgelegd. Hoe men moet reageren in bepaalde verkeerssituaties is niet goed uitgelegd op het niveau van begrijpen aan deze leerlingen.

“Voor veel jongeren is dit vaak het eerste diploma wat ze behalen. Als ik een onderdeel ervan kan zijn dat het hen ook echt lukt om later op een scooter of in een auto te mogen rijden dan ben ik blij en trots dat het hen is gelukt. “