logo-1Rijscholen zijn voor TheorieExtra niet “een concurrent”  maar vooral de bron waaruit klanten terecht komen bij TheorieExtra. Veel rijscholen hebben geen aanbod voor mensen die leer- en/of leesproblemen hebben of een beperking, dyslectie,  Autisme, Asperger of een Verstandelijk Beperking.

Sterke punt wat een rijschool heeft is dat zij vooral opgeleid zijn om mensen in de praktijk te leren auto, brommer of tractor  rijden.

Het theoretisch gedeelte is een ander verhaal. Via internet en de rijschool hebben leerlingen de mogelijkheid (vaak zelfstandig) deze theorie eigen te maken. Probleem is dat dit aanbod, het leren van de theorie via internet, voor leerlingen waar TheorieExtra zich op richt niet aansluit bij de capaciteiten die deze leerlingen hebben. Ook lukt het de meeste leerlingen niet vanuit de genoemde doelgroep om aan te sluiten bij klassikale lessen. Rijscholen bieden dit wel aan maar dan nog is het tempo te hoog. Het verwerken van de lesstof duurt bij de genoemde doelgroep (te) lang, men kan niet bijhouden in deze (grotere) groepen. Daarnaast is vaak overprikkeling voor de leerling lastig en zijn randzaken er de oorzaak van dat deze leerlingen minder geconcentreerd de lessen volgen. Daardoor haken leerlingen af, zij vinden het tempo te hoog of begrijpen sommige moeilijke woorden gewoon niet.

Mijn aanbod is aangepast op de doelgroep en is het specialisme waarmee ik mij onderscheid.

TheorieExtra  kan voor rijscholen de volgende voordelen hebben:

  1. Leerlingen krijgen hun theorie aangeboden op een manier waarmee ze uiteindelijk ook begrijpen waar het om gaat.  Het materiaal is aangepast en geschreven in begrijpelijke taal. Dit voor zowel brommer/scooter, tractor als autotheorie.
  2. Leerlingen krijgen ondersteuning één op één. Het maakt ze zelfverzekerder als ze weten dat ook zij de theorie kunnen leren en uiteindelijk het theorie examen kunnen behalen. Dit werkt positief door in het volgen van de praktijklessen bij de rijschool.
  3. Voor rijscholen is het prettig te weten dat TheorieExtra er is. Dit omdat de moeilijk lerende leerling meer tijd vraagt om de theorie geleerd te krijgen. Tijd die een rijschool vaak niet heeft als de lessen worden gevolgd in groepsverband. Daarnaast is mijn manier van aanspreken (bejegening) passend bij de leerling mede door mijn jarenlange ervaring in het werken met deze doelgroep (de moeilijk lerende leerling).
Hoe werkt het?

Rijscholen mogen mij benaderen als zij merken dat een leerling bij hen is gestart en moeite heeft om de theorie geleerd te krijgen. Als de leerling (en ouders) dit wil/willen kan ik deze leerling verder ondersteuning bieden om het theorie examen te behalen. Na een eerste gesprek met de leerling om elkaar beter te leren kennen worden afspraken gemaakt om aan de slag te gaan.

Met de betrokken rijschool zal contact gehouden worden om de voortgang te bespreken. Met een begeleidende brief van TheorieExtra kan de rijschool een individueel examen aanvragen bij het CBR.

Interesse? Neem dan contact op met TheorieExtra.