Tarieven en voorwaarden

Per 1 september 2022 zijn de tarieven als volgt:
Tarieven bij individuele begeleiding (één op één). Een les duurt 60 minuten
Les 1 tot en met 3: – € 50,- per les.
Het boek, usb stick en reader krijgt men in bruikleen erbij.
Les 4 en verder : – € 40,- per les.
Bij minder dan 2 lessen per maand worden boek en usb stick tegen inkoopsprijs aan de leerling aangeboden. De
reader wordt alleen tijdens de lessen gebruikt.

Het bijbehorende lesboek, reader en usb stick ontvangt de cursist op de 1ste lesdag in bruikleen en dient na het
behalen van het theorie-examen,
zonder beschadigingen en of aantekeningen, weer ingeleverd te worden.
Bij eventueel zoekraken en of beschadigingen van het lesboek, de usb stick of de reader wordt hier € 30,- euro per
item kosten in rekening gebracht.

Extra cursusmateriaal, welke in overleg met cursist wordt aangeschaft, wordt op de maandfactuur in rekening gebracht.

Per 1 juli 2023 wijzigen de voorwaarden van TheorieExtra.

Lesafspraken welke zijn vastgelegd kunnen tot 24 uur voor aanvang worden afgemeld.
Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.
Lessen welke binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.
Als de cursist tijdens de afgesproken lestijd niet aanwezig is, worden ook de reiskosten van en naar het adres
in rekening gebracht € 0,21 per kilometer.