Tarieven en voorwaarden

Per 1 september 2022 zijn de tarieven als volgt:

Tarieven bij individuele begeleiding (één op één).

Les 1 tot en met 3: € 50,- per les. Het boek, usb stick en reader krijgt men in bruikleen erbij.

Les 4 en verder: € 40,- per les. Een les duurt 60 minuten.

Bij minder dan 2 lessen per maand worden boek en usb stick tegen inkoopsprijs aan de leerling aangeboden. De reader wordt alleen tijdens de lessen gebruikt.

 

Afzeggen lessen.

Een afgesproken lesdatum kan tot 24 uur voor aanvang worden geannuleerd. Er zijn dan verder geen

kosten aan verbonden.

Bij afzeggen binnen 24 uur voor aanvang van de les wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Als de cursist tijdens afgesproken lestijd niet aanwezig is, worden ook de reiskosten van en naar het adres gedeclareerd (€ 0,23 per kilometer).

Cursusmateriaal.

Het bijbehorende lesboek en usb-stick (Vekabest), reader TheorieExtra, ontvangt de cursist op de 1ste lesdag in bruikleen en dient na het behalen van het theorie-examen, zonder beschadigingen en of aantekeningen, weer ingeleverd te worden.

Indien de leerling tussentijds besluit te stoppen of wanneer er twee maanden geen (vervolg)afspraak is gemaakt, wordt de overeenkomst door TheorieExtra beëindigd.

Ook dan dient het uitgeleende lesmateriaal zonder beschadigingen en/of aantekeningen ingeleverd te worden.

Bij eventueel zoekraken en of beschadigingen van het lesboek, de usb-stick of de reader wordt hier voor  €30,- euro per item kosten in rekening gebracht.

Extra cursusmateriaal, welke in overleg met cursist wordt aangeschaft, wordt op de maandfactuur in rekening gebracht.

 

Per 25 februari 2024 zijn de voorwaarden van TheorieExtra gewijzigd.

Lesafspraken welke zijn vastgelegd kunnen tot 24 uur voor aanvang worden afgemeld.
Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.
Lessen welke binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.
Als de cursist tijdens de afgesproken lestijd niet aanwezig is, worden ook de reiskosten van en naar het adres
in rekening gebracht € 0,23 per kilometer.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiting van de overeenkomst.