Tarieven bij individuele begeleiding (één op één)

Per 1 december 2021 zijn de tarieven als volgt:

Les 1 tot en met 3  € 40,- per les.

Les 4 en verder € 35 ,- per les.

Een les duurt 60 minuten

Een les afzeggen kan tot 24 uur vooraf zonder dat deze in rekening wordt gebracht.

Afzeggen van een les door de leerling (of betrokkene) binnen  24 uur voor de geplande afspraak betekent dat er 15 euro in rekening wordt gebracht.

Tarieven voor lessen in groepsverband

(Rij)scholen kunnen contact opnemen met TheorieExtra als zij een leerling hebben die een andere aanpak nodig heeft in de begeleiding bij het leren van theorie.

Tarieven per persoon bij begeleiding in groep (via Rijscholen) op aanvraag.