Voor wie is TheorieExtra bedoeld?

Individueel:

TheorieExtra is bestemd voor iedereen die met één op één begeleiding in hun eigen thuissituatie ondersteuning wil bij het leren van verkeerstheorie.

TheorieExtra is er voor mensen met een (leer)beperking zoals:

  • Leerlingen die het praktijk, of speciaal onderwijs volgen (of ander vormen van onderwijs krijgen), en moeite hebben om de leerstof eigen te maken.
  • Leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking
  • Leerlingen met een vorm van autisme/ADHD/leer en-of leesproblemen
  • Leerlingen die het moeilijk vinden om grote stukken tekst te lezen;
  • Leerlingen die het gemakkelijker vinden als er wat meer afbeeldingen staan die het verhaal duidelijk maken;
  • Leerlingen die moeilijke woorden in teksten niet kunnen lezen of begrijpen.
Wanneer schakel je TheorieExtra in?

TheorieExtra is bedoeld voor mensen die  moeite hebben om het normale tempo bij te houden als zij in een groep moeten leren. Voor hen is het vaak moeilijker te bereiken wat voor anderen zo vanzelfsprekend lijkt zoals het behalen van het scooter, – tractor- of autotheorie.

Daarom kun je TheorieExtra inschakelen om je te helpen bij het leren van de verkeerstheorie. TheorieExtra heeft de verkeerstheorie aangepast door dit in begrijpelijke taal aan te bieden . Daarnaast wordt er veel beeldmateriaal gebruikt om het allemaal nog duidelijker te maken. De lessen zij individueel , op eigen tempo en eigen niveau.

Voor scholen (ook rijscholen) is de cursus in groepen mogelijk:

Bent u vanuit een rijschool of bijvoorbeeld praktijkschool geïnteresseerd om TheorieExtra in te schakelen? Dat kan!

Hebt u op uw school een groep leerlingen die belangstelling heeft om met hulp van TheorieExtra de verkeerstheorie te leren?

Ook in groepen van maximaal 8 leerlingen is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het leren van de theorie.

Het liefst heb ik een groep die alleen auto-, tractor- of brommertheorie wil volgen. Er is een verschil in het lesaanbod maar als het echt niet anders kan is een mix wel mogelijk.

Voordeel van een groep is dat men elkaar kan versterken in het leren van de verkeerstheorie. Daarnaast is het voor de leerling naarmate de groep groter is goedkoper om deel te nemen.

Wanneer schakel je TheorieExtra in?

Als u vanuit school of rijschool merkt dat u een leerling hebt voor wie het leren van de verkeerstheorie een moeilijk haalbaar doel is dan kan TheorieExtra hier zeker van betekenis zijn. TheorieExtra is bedoeld voor mensen die  moeite hebben om het normale tempo bij te houden als zij in een groep moeten leren. Voor hen is het vaak moeilijker te bereiken wat voor anderen zo vanzelfsprekend lijkt zoals het behalen van het scooter, – tractor- of autotheorie.

Daarom kun je TheorieExtra inschakelen om je te helpen bij het leren van de verkeerstheorie. TheorieExtra heeft de theorie aangepast door dit in begrijpelijke taal aan te bieden . Daarnaast wordt er veel beeldmateriaal gebruikt om het allemaal nog duidelijker te maken. De lessen zij individueel , op eigen tempo en eigen niveau.

 

Werkgebied:

In onderstaande afbeelding ziet u de regio waar TheorieExtra haar diensten verleend.